Wat is oefentherapie

Oefentherapie Cesar/Mensendieck
Iemand die zijn lichaam niet goed gebruikt of belast, loopt een sterk verhoogde kans op klachten aan het bewegingsapparaat. Oefentherapie kan dan uitkomst bieden. Oefentherapie Cesar/Mensendieck is een paramedische behandelmethode, gespecialiseerd in houding en beweging. Oefentherapeuten richten zich op het verbeteren van de individuele houding- en bewegingsgewoonten. Daarbij staat de cliënt en diens eigen mogelijkheden centraal.

Waarom kiezen voor oefentherapie Cesar/Mensendieck?
Wat bepaalt of oefentherapie Cesar/Mensendieck de
aangewezen vorm van behandeling is? Voor cliënten,
verwijzers en zorgverzekeraars is het van het grootste
belang dat zij, als zij kiezen voor oefentherapie Cesar/
Mensendieck, de juiste behandeling kiezen. Immers, het
gaat om de gezondheid van de cliënt. Bij een aantal
klachten en aandoeningen is de keuze niet moeilijk,
omdat de waarde van oefentherapie Cesar/Mensendieck
voor cliënten met deze klachten is aangetoond)*

Maar zo eenvoudig ligt het niet altijd. Om in alle gevallen een weloverwogen oordeel mogelijk te maken, vatten we de toegevoegde waarde van oefentherapie Cesar/Mensendieck kort samen. Hieronder de belangrijkste kenmerken waarmee oefentherapie Cesar/Mensendieck zich van andere vormen van zorg onderscheidt.

1 Oefentherapie Cesar/Mensendieck vraagt van de cliënt een actieve houding.
Oefentherapie Cesar/Mensendieck komt in feite neer op het ‘coachen’ van de cliënt. De oefeningen die de cliënt van de oefentherapeut krijgt aangereikt, vormen als het ware het gereedschap waarmee jij zelf aan de slag kan Voor het welslagen van oefentherapie Cesar/Mensendieck is het dan van doorslaggevend belang dat de cliënt actief aan de behandeling deelneemt en bereid en in staat is om zichzelf een nieuw gezond bewegingsgedrag aan te leren.

2 Oefentherapie Cesar./Mensendieck richt zich op het gehele lichaam.
Oefentherapie Cesar/Mensendieck richt zich, ongeacht de klacht of aandoening, op het gehele lichaam en niet op dat deel van het lichaam waar de klacht zich manifesteert. De oorzaak van de klacht wordt opgespoord door te kijken naar de samenhang tussen klacht, lichaamshouding en bewegingengewoontes. De cliënt krijgt een individueel behandelprogramma waarin hij werkt aan een blijvende verbetering van zijn totale houdings- en bewegingspatroon. Met als resultaat het verhelpen van bestaande klachten en het voorkomen van toekomstige klachten.

3 Oefentherapie Cesar/Mensendieck maakt de cliënt zelfredzaam.
De oefentherapeut Cesar/Mensendieck stelt voor elke cliënt een persoonlijk en op maat gemaakt oefenprogramma. Op basis daarvan wordt systematisch en doelgericht met de cliënt geoefend. De cliënt leert stapsgewijs de samenhang tussen klacht en lichaamshouding doorzien en ontdekt de oorzaak van zijn problemen. Het uiteindelijk effect van oefentherapie Cesar/Mensendieck is (uiteraard) niet dat in alle gevallen de oorzaak van de klachten verdwijnt. Maar wel dat de cliënt weet wat er met hem aan de hand is en geleerd heeft daar op eigen kracht mee om te gaan. Oefentherapie Cesar/Mensendieck maakt de cliënt zelfredzaam: als de klachten toch weer terugkomen of verergeren, kan de cliënt deze zelf verhelpen en hoeft hij niet opnieuw hulp in te roepen.

4 Oefentherapie Cesar/Mensendieck is kostenbesparend.
Oefentherapie Cesar/Mensendieck maakt cliënten bewust van hun eigen lichaam en zorgt ervoor dat zij na afloop van do behandeling beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om hun klachten voortaan zelfstandig te verhelpen. Hierdoor zuilen cliënten na afloop van een behandeling oefentherapie Cesar/Mensendieck niet snel opnieuw in het behandelcircuit belanden. Oefentherapie Cesar/Mensendieck heeft dus een belangrijke functie in het voorkomen van (nieuwe) klachten. Levert, zeker op de langere termijn, een aanzienlijke kostenbesparing op.

Bron: www.vvocm.nl