www.MensActief.nl

Alle MensActiefpraktijken werken vanaf nu met het protocol chronisch pijnpatiënten. De scholing rond het protocol chronische pijnpatiënten sloten zij in 2013 af. Zij nemen deel aan Netwerk Chronische Pijn Zeeland, welke onderdeel is van het landelijk Netwerk Chronische Pijn; dat zich focust op een andere en vernieuwende behandelmethode van mensen met chronische pijn.

Behandeling
De succesvolle behandelmethode richt zich niet zozeer op het wegnemen van de pijnklachten, maar op de oorzaken ervan. De oefentherapeuten Cesar/Mensendieck werken allemaal volgens het protocol chronisch pijnpatiënten. Dit gaat uit van oefening en bewustwording, zowel fysiek als mentaal. Uiteindelijk is het doel om de patiënt anders te leren kijken en om te leren gaan met de pijn. Bij de behandeling wordt nauw samen gewerkt met verwijzers zoals revalidatieartsen, reumatologen, revalidatiecentra en pijnpoli’s.

Meer informatie:
www.netwerkchronischepijn.nl