>>HOME
mensactief_home

www.MensActief.nlMensActief

MensActief is een samenwerkingsverband van een vijftal oefentherapeuten Cesar en Mensendieck uit Midden-Zeeland. Het is een kwaliteitsnetwerk, dat is opgezet om een hoogwaardig kwaliteitsniveau  van zorgverlening en praktijkvoering te kunnen bieden.Het uitgangspunt is om de krachten te bundelen zodat mono- en multidisciplinair een sterk samenwerkingsverband gevormd wordt, waarin de huidige ontwikkelingen van de zorg het best op de cliënt kan worden afgestemd.