FAQ

Heb ik een verwijzing nodig voor Oefentherapie?
U heeft geen verwijzing meer nodig voor oefentherapie, de therapie is direct toegankelijk. Dat houdt in dat u zonder verwijzing zich met uw vraagstelling of klacht bij de oefentherapeut kunt aanmelden.

Hoe word ik verwezen naar een oefentherapeut?
Komt u bij een arts met beweging /of houdingsklachten, dan kan deze u verwijzen naar Oefentherapie. U kunt ook zelf de arts vragen, of Oefentherapie voor u een mogelijkheid is. Een nieuwe optie is: dat de arts u verwijst voor een éénmalig onderzoek (van een uur) naar een oefentherapeut. Hij/zij doet een onderzoek en stelt een behandelplan op. De therapeut doet hiervan verslag aan de verwijzend arts en deze zal met u bespreken of u onder begeleiding van een therapeut gaat oefenen en met welk doel.

Uit hoeveel sessies bestaat een behandeling gemiddeld?
Omdat de behandeling volgens oefentherapie Cesar/Mensendieck teen motorisch leerproces is, kunt u verwachten dat de behandeling wat langere tijd in beslag neemt. Het is lastig om vooraf aan te geven hoeveel behandelingen er nodig zijn om het behandeldoel te bereiken.
De vergoeding van de behandelingen zal meestal voor de 1e 9x uit de aanvullende verzekering komen. De daarop volgende behandelingen worden uit de hoofdverzekering of uit de aanvullende verzekering vergoed. Het is dan ook aan te raden eerst uw zorgverzekeraar te raadplegen.

Wat kan ik bij een behandeling verwachten?
U kunt verwachten bij uw behandeling actief betrokken te zijn. Dit zowel in beweging, als in het stellen van een doel over - wat u met de therapie wilt bereiken.

Wat kan ik bij een behandeling absoluut niet verwachten?
U moet niet verwachten dat de therapeut uw klachten en /of problemen oplost. U moet het echt zelf doen. De therapeut coacht u en uw beweging.

Kan ik mijn houding nog verbeteren op mijn leeftijd?
Ja, het is mogelijk om nog op (ver)gevorderde leeftijd bezig te zijn met uw houding en manier van bewegen. Of uw houding ook dusdanig gecorrigeerd kan worden zoals u wenst hangt af van meerdere factoren. De leeftijd is er slechts één van. Juist bij het ouder worden is het van belang uw lichaam soepel en sterk te houden. Wanneer u regelmatig oefent en gezond en bewust blijft bewegen, zult u daar zeker baat bij hebben.


Is oefentherapie geschikt voor kinderen?
Ja, oefentherapie is zeer geschikt voor kinderen. Kinderen kunnen, naast een huisarts of specialist ook verwezen worden door een GGD-arts. De verwijsredenen kunnen zijn houdingsafwijkingen (scoliose, kyfose, etc.) of een motorische ontwikkelingsachterstand.


Kan ik ook therapie aan huis krijgen?
Ja, dat kan als we daarvoor toestemming hebben van de arts.