Bedrijfsoefentherapie

Met behulp van bedrijfsoefentherapie kunt u er binnen uw bedrijf of organisatie voor zorgen dat medewerkers leren bewuster met hun gezondheid om te gaan op de werkplek. Bewustwording en gedragsverandering in o.a. werktechniek en werkgedrag zijn het uitgangspunt om werkgerelateerde klachten te voorkomen.

Visie
In de visie van de bedrijfsoefentherapeut vormen bewustwording en gedragsverandering van de medewerker het uitgangspunt om werkgerelateerde klachten te voorkomen, dan wel te verminderen. Alleen het aanpassen van de werkplek is niet voldoende.

Bedrijfsoefentherapie gaat een stap verder door de medewerkers bewust te maken van hun werkhouding en hun bewegingsgewoonten. Er wordt een relatie gelegd tussen houding, beweging en het ontstaan van lichamelijke klachten. Bewustwording en gedragsverandering staan hierbij centraal. Het uitgangspunt is zelfredzaamheid van de medewerker, gericht op het voorkomen/verminderen van klachten, verzuim en arbeidsongeschiktheid.


Aanpak  
Bedrijfsoefentherapie vindt in de werkomgeving plaats. De bedrijfsoefentherapeut analyseert de handelingen van de medewerker(s), en de wijze waarop hij/zij deze uitvoert. Op grond daarvan worden de medewerkers in groepsverband of individueel begeleid. Samen met hen zoekt de bedrijfsoefentherapeut naar het juiste evenwicht tussen lichamelijke belasting en belastbaarheid.
Medewerkers met gezondheidsklachten kunnen, naast de begeleiding op de werkplek zelf, tevens individueel worden behandeld in een particuliere praktijk van een oefentherapeut Mensendieck of Cesar

Uw bedrijf  
De bedrijfsoefentherapeut werkt o.a. aan het terugdringen van ziekteverzuim, het bevorderen van een optimale reïntegratie en het voorkomen van werkgerelateerde klachten in uw bedrijf. Een goede samenwerking met u, als mogelijk verantwoordelijke voor dit beleid, staat hierbij voorop.
Het doel is de gezondheid van de medewerkers blijvend te verbeteren. Het resultaat: tijd- en kostenbesparing in ziekteverzuim en gezonde medewerkers die meer tevreden zijn.
Voor informatie over een bedrijfsoefentherapeut bij u in de buurt kunt u via deze site contact opnemen met de VvOCM, de beroepsvereniging van oefentherapeuten Mensendieck en Cesar.

Diensten  
Afhankelijk van uw vraag kan de bedrijfsoefentherapeut worden ingezet voor:

-Knelpuntanalyse
Door middel van observaties, video-opname, vragenlijst en/of metingen worden de werkplek en het gebruik ervan onderzocht en geanalyseerd.

-Advisering en voorlichting
Bij het inrichten en/of aanpassen van de werkplek en de aanschaf van hulpmiddelen op ergonomisch gebied.

-Training
Alleen aanpassen van de werkplek is onvoldoende, het op gang brengen van het bewustwordingsproces bij de medewerker is minstens zo belangrijk. Om dit te bereiken biedt de bedrijfsoefentherapeut trainingsprogramma's op maat gemaakt, uitgaande van de behoefte en eisen van de klant.

-Reïntegratie
In samenwerking met de verantwoordelijken voor de reïntegratie van de medewerker kan de bedrijfsoefentherapeut zorgen voor een optimale reïntegratie. Een goede start is belangrijk om te voorkomen dat klachten recidiveren.   

Over de bedrijfsoefentherapeut
De bedrijfsoefentherapeut heeft na de erkende HBO-opleiding oefentherapie Cesar of Mensendieck een post-HBO opleiding Bedrijsfoefentherapie gedaan. De bedrijfsoefentherapeut combineert kennis van ergonomie, biomechanica, fysieke arbeidsbelasting, gezondheidsvoorlichting en Arbo-wetgeving.
Een multidisciplinaire aanpak, waarbij de bedrijfsoefentherapeut samenwerkt met andere specialisten op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsreïntegratie, kan zorgen voor de juiste begeleiding van uw medewerker.  

Kosten  
Over de kosten van bedrijfsoefentherapie worden onderling afspraken gemaakt tussen opdrachtgever en bedrijfsoefentherapeut.
Individuele behandelingen oefentherapie Mensendieck of Cesar worden, afhankelijk van de aanvullende verzekering, geheel of gedeeltelijk vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Hiervoor is een verwijzing nodig van huisarts, bedrijfsarts of specialist.