>>HOME
mensactief_home

www.MensActief.nl


Algemene groepslessen en groepsbehandelingen

Groepslessen Cesar of Mensendieck kunnen worden gevolgd op eigen initiatief .
Na verwijzing van een arts wordt er gesproken van groepsbehandeling oefentherapie Cesar of Mensendieck, die onder bepaalde voorwaarden door zorgverzekeraars kan worden vergoed. Raadpleegt u hiervoor een oefentherapeut Cesar of Mensendieck in uw omgeving

Preventieve groepslessen kunnen worden gevolgd, bijv. om op een verantwoorde manier in goede conditie te komen of te blijven.

Bij posttherapeutische groepslessen gaat het om ex-patiënten die op eigen initiatief na de individuele behandeling hun conditie op peil willen houden, maar waarbij rekening gehouden wordt met de klachten van voorheen.

Groepsbehandeling na verwijzing van een arts is onder bepaalde voorwaarden mogelijk, bijv. voor groepen patiënten met eenzelfde aandoening.

In het algemeen komen bij de groepslessen en de groepstherapie de volgende onderdelen aan de orde:

Oefeningen gericht op een algemene verbetering van houding en beweging
Oefeningen waarbij het accent ligt op het beheersen van bewegingen die voor de groep in kwestie van belang zijn (bijv. traplopen, bukken, staan, zitten en andere veel voorkomende bewegingen)
Oefeningen gericht op het beweeglijk houden van gewrichten
Bevordering van conditie en goed ademen bij inspanning. Hierbij wordt aandacht besteed aan aspecten als warming-up en cooldown, rekoefeningen, spierversterkende en ontspannende aspecten enz.
Oefeningen ten behoeve van de tijdruimtelijke coördinatie, zoals evenwichts- en zwaaioefeningen. Het geven van adviezen met betrekking tot dagelijkse activiteiten in huis, bij het werk, bij hobbies etc.